Нацбанк постановою від 29.08.2014 р. № 540 відновив дію норми щодо дострокового погашення кредитів, позик (у т.ч. фіндопомоги) в інвалюті за договорами з нерезидентами, яка діяла до 1 червня 2014 року на підставі постанови від 29.04.2014 р. № 245.

Відтак, резиденти вправі погашати інвалютні кредити, позики (у т.ч. фіндопомогу) за договорами з нерезидентами (у т.ч. під час укладання додаткових угод до кредитних договорів) не раніше строку, передбаченого договорами. А тому достроково погасити заборгованість перед нерезидентом або виплатити проценти за його користування (якщо вони передбачені) навряд чи вдасться.

При цьому Нацбанк наголосив, що не реєструватиме змін до таких договорів, якщо вони стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань або спрямовані на дострокове розірвання договорів.

Нагадаємо!

Резидент-позичальник зобов’язаний зареєструвати договір у Нацбанку до фактичного одержання кредиту. Не потребують реєстрації Нацбанком лише договори про одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються державою чи під державні гарантії (пп.пп. 1.7, 1.10 Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 270).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»