Зокрема йдеться про сплату пенсійного збору під час утримання ПДФО із суми нарахованих в інвалюті процентів. На думку НАБУ, висловлену в листі до НБУ, під час утримання ПДФО із суми нарахованих в інвалюті процентів уповноважений банк не здійснює операцію з купівлі іноземної валюти. Значить, немає підстав і для сплати пенсійного збору.

По-перше, нараховані в іноземній валюті проценти, що обліковуються на рахунках банку для обліку нарахованих витрат за строковими коштами та коштами на вимогу клієнтів, не є коштами, які належать клієнту, оскільки зазначені рахунки не є рахунками клієнтів (див. Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджену постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492).

Це також підтверджує й р. I , згідно з яким «кошти клієнта — це гроші в національній або іноземній валюті чи їх еквіваленти, що обліковуються на поточних (у тому числі рахунках за спеціальним режимом їх використання) та вкладних (депозитних) рахунках».

Таким чином, нараховані проценти в іноземній валюті на момент утримання податку не належать клієнтам, що унеможливлює купівлю вповноваженими банками в таких клієнтів частини суми нарахованих процентів із метою утримання та сплати податку.

По-друге, в уповноважених банках відсутні доручення клієнтів, згідно з якими банки зобов’язані здійснити продаж іноземної валюти.

По-третє, нараховані проценти не є надходженнями в іноземній валюті на користь клієнта, що згідно з нормативно-правовими актами НБУ підлягають продажу в повній сумі протягом строку, установленого в п. 13 р. III Положення № 281.

А отже, під час утримання ПДФО із суми нарахованих в інвалюті процентів уповноважений банк не здійснює операцію з купівлі іноземної валюти. Значить, немає підстав і для сплати пенсійного збору.

Нагадаємо: раніше НБУ в листі від 22.08.2014 р. № 12-111/46867 наголосив, що під час утримання ПДФО із суми нарахованих в іноземній валюті процентів уповноважений банк здійснює операцію з купівлі іноземної валюти за гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют. Тому відповідно до вимог законодавства банк має сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з такої операції.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»