Особам, які навчаються за державним замовленням у навчальних закладах, що розташовані в Донецькій і Луганській областях, та з незалежних від них обставин не пройшли останній семестровий контроль у 2013/14 навчальному році, виплачуватиметься стипендія в розмірі, установленому зазначеним особам за результатами попереднього семестрового контролю у 2013/14 навчальному році, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю. Про це йдеться в розпорядженні КМУ від 27.08.2014 р. № 785-р.

Доручено забезпечити доступ до навчання осіб, які навчались у 2013/14 навчальному році в навчальних закладах, що розташовані в Донецькій і Луганській областях, незалежно від року навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня та форми навчання, що здійснюється керівником навчального закладу, який розташований в іншому регіоні України, за заявою такої особи, що подається до приймальної комісії (аспірантури, докторантури) відповідного вищого навчального закладу разом із копією документа, що посвідчує особу, шляхом видання наказу про її зарахування як такої, що тимчасово допущена до занять.

Факт навчання зазначених осіб у вищих навчальних закладах, що розташовані в Донецькій і Луганській областях, перевіряється приймальною комісією відповідного навчального закладу з використанням Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Наявність відомостей про таких осіб у зазначеній базі є обов’язковою умовою для забезпечення тимчасового допуску до занять.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»