Держфінінспекція в листі від 19.08.2014 р. № 21-14/455 роз’яснила, хто має проводити ревізії фінансово-господарської діяльності державних підприємств у разі зміни їх керівників. Так, відповідно до вимог законодавства, при зміні керівника державного підприємства необхідно проводити ревізію його фінансово-господарської діяльності.

До 1 січня 2012 року такі ревізії могли провадити підрозділи внутрішньої контрольно-ревізійної роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі — ЦОВВ), які працювали згідно з Порядком проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади, затвердженим постановою КМУ від 06.01.2010 р. № 2.

Проте згаданий документ втратив чинність. Його замінили прийнятою постановою КМУ від 28.09.2011 р. № 1001 (далі — Постанова № 1001), якою контрольно-ревізійні підрозділи ЦОВВ реорганізовані в підрозділи внутрішнього аудиту, до повноважень котрих не входить проведення таких контрольних заходів, як ревізії.

Тож єдиним державним органом, який може проводити ревізії фінансово-господарської діяльності державних підприємств, є Державна фінансова інспекція України (ст. 4 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII (далі — Закон № 2939), пп. 5 п. 6 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого КМУ від 06.08.2014 р. № 310).

Відповідно до ст. 11 Закону № 2939, ревізії проводяться як у плановому (не частіше ніж раз на рік), так і в позаплановому порядку. При цьому в переліку підстав для проведення позапланових ревізій відсутня така підстава, як зміна керівника державного підприємства.

Отже, ЦОВВ може звертатися до Держфінінспекції щодо проведення відповідної ревізії. При розгляді таких звернень Держфінінспекція прийматиме рішення про включення проведення відповідного контрольного заходу до квартального плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції (її територіального органу).

Також спеціалісти звертають увагу на те, що згідно з п. 2 Постанови № 1001 державні підприємства, які входять до сфери управління відповідного ЦОВВ, є об'єктами внутрішнього аудиту, та їх фінансово-господарська діяльність є предметом оцінки з боку підрозділу внутрішнього аудиту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»