Профспілкою працівників освіти і науки України пояснено значення основних понять, що впливають на визначення розміру майбутньої пенсії. Зокрема, зазначено, що під страховим стажем слід розуміти період, протягом якого особа чи її роботодавець сплачували страхові внески до Пенсійного фонду України. Для того щоб до страхового стажу було зараховано один робочий місяць, сума внеску до Пенсійного фонду повинна бути не меншою, ніж та, яка обчислена з мінімальної заробітної плати, тобто не менше за розмір мінімального страхового внеску. Під поняттям «загальний трудовий стаж» рекомендовано мати на увазі сумарну тривалість роботи робітником або службовцем, або в іншій суспільно-корисній діяльності, якщо їх включення в трудовий стаж передбачено чинним законодавством. Загальний трудовий стаж відрізняється від спеціального тим, що при його обчисленні тривалість перерв у трудовій діяльності, причини звільнення та характер роботи не мають значення. Спеціальний трудовий стаж — це тривалість роботи в певних галузях народного господарства, у певних умовах праці, у визначених місцевостях або природно-кліматичних умовах, за професіями, посадами. Спеціальний трудовий стаж ураховується під час призначення пенсії за віком на пільгових умовах, а також пенсії за вислугу років.

Також зауважено, що пенсія науковому (науково-педагогічному) працівникові призначається при досягненні пенсійного віку: чоловікам — за наявності страхового стажу не менше 35 років, серед них стажу наукової роботи — не менше 20 років; жінкам — за наявності страхового стажу не менше 30 років, серед них стажу наукової роботи — не менше 15 років.

Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, затвердженим постановою КМУ від 04.11.1993 р. № 909.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»