Держфінінспекція в роз’ясненні від 08.08.2014 р. № 21-14/438 наголошує на неможливості залучення фахівців Держфінінспекції до проведення внутрішнього аудиту.

Так, працівники підрозділу внутрішнього аудиту мають право ініціювати перед керівником центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи залучення експерта для забезпечення виконання аудиторського завдання (пп. 3 п. 12 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою КМУ від 28.09.2011 р. № 1001, далі — Порядок № 1001).

Також відповідно до п. 4.14 гл. 4 р. III Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Мінфіну від 04.10.2011 р. № 1247, залучення експерта іншого органу влади до проведення внутрішнього аудиту здійснюється за письмовим погодженням із керівником органу, у якому працює цей експерт.

Держфінінспекція України здійснює контроль за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в розпорядників бюджетних коштів.

Тож залучення фахівців Держфінінспекції до внутрішнього аудиту в установах, які належать до сфери управління міністерств, неможливе, оскільки їх участь у здійсненні внутрішнього аудиту створює передумови для конфлікту інтересів і необ'єктивного проведення зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»