Державна реєстраційна служба України в листі від 26.08.2014 р. № 9355/07-15-14 роз’яснила низку питань щодо порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, спеціалісти звернули увагу на те, що з метою проведення держреєстрації прав засвідченими в установленому порядку вважаються як нотаріально засвідчені копії документів, так і копії документів, що засвідчує безпосередньо заявник. Реєстраторам заборонено вимагати подання заявником засвідчених нотаріально копій документів.

При самостійному засвідченні заявником копій документів, що безпосередньо його стосуються, він має проставити відмітку про те, що така копія відповідає оригіналу документа, особистий підпис, ініціали та прізвище, а також дату засвідчення копії.

Якщо копії документів викладені на двох і більше аркушах прошиті, можна засвідчити лише титульний аркуш такої копії. У разі якщо на одному аркуші розміщені фотокопії декількох документів, рекомендовано проставити один напис, яким засвідчуються відповідність оригіналам усіх копій документів, розміщених на ньому.

Щодо подання держреєстраторам документів, виданих судами, органами державної виконавчої влади й органами місцевого самоврядування для проведення держреєстрації прав особа подає в орган державної реєстрації прав належним чином засвідчену копію судового рішення. Це ж стосується й проведення держреєстрації прав на підставі рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо об’єкта нерухомого майна.

Державним реєстраторам під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до 1 січня 2013 року, надано право запитувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень, якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять відомостей про правонабувача або про нерухоме майно.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, до яких надійшов запит, зобов’язані безоплатно протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки. Спеціалісти наголошують, що реєстратор запитує таку інформацію, якщо ним вичерпано можливості одержання відомостей, необхідних для проведення державної реєстрації прав, зокрема із документів, поданих заявником, за результатами пошуку інформації в інформаційних системах, які діяли до 1 січня 2013 року, тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»