Поштові марки (у т.ч. надруковані на поштових конвертах і поштових картках) не є бланками суворої звітності, а є грошовими документами, і їх аналітичний облік ведеться відповідно до вимог Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфінану від 02.04.2014 р. № 372, у розрізі кодів бюджетної класифікації у порядку, визначеному для касових операцій.

На субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» ведеться узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів у національній валюті, які знаходяться в касі установи, зокрема, поштових марок. Водночас вести типові форми, затверджені наказом Мінстату від 11.03.1996 р. № 67 передбачені для документів суворої звітності, не потрібно.

Про це йдеться в листі Державної казначейської служби від 06.08.2014 р. № 17-13/743-18065.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»