НБУ прийняв постанову, що направлена на створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України через зменшення (обмеження) їх витрат.

Цією постановою (від 26.08.2014 р. № 529) НБУ прописав, які заходи впливу не застосовуватимуться до банків в обмін на дотримання таких обмежень:

 • не надавати кредитів без забезпечення, яке відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку України щодо оцінки ризиків із метою формування та використання резервів за фінансовими активами, крім надання кредитів овердрафт, що надані фізичним особам за зарплатними проектами, кредитів овернайт, здійснення валютних операцій на умовах своп;
 • не здійснювати активних операцій з інсайдерами в частині укладання нових кредитних договорів і договорів про надання банком фінансових зобов'язань, укладання договорів про внесення змін до кредитних договорів щодо збільшення строків користування активами та/або збільшення сум кредитів;
 • не здійснювати дострокового погашення боргових цінних паперів власної емісії, за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною не вищою, ніж 50% від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;
 • не здійснювати викупу власних акцій;
 • не придбавати недержавних цінних паперів від свого імені, крім цінних паперів, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 • не здійснювати виплати дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;
 • не здійснювати розподілу капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років;
 • не провадити дострокового повернення вкладів (депозитів) інсайдерам;
 • не здійснювати виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банків, крім виплат, які є складовою частиною заробітної плати та виплачуються на постійній основі;
 • не збільшувати обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, що не беруть участі в проведенні банківських операцій, крім нерухомого майна, яке перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;
 • не відкривати нових відокремлених підрозділів.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»