Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій із ними встановлені ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (даліЗакон) та Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 4 листопада 2010 року № 481 (даліПоложення).

Згідно з вимогами зазначеного вище законодавства України, суб'єкт господарювання може бути як користувачем електронних грошей, так і приймати електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги. Відповідно до вимог п. 2.4 Положення для користувачів, у тому числі й користувачів — суб'єктів господарювання, установлені обмеження щодо суми електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача (для поповнюваних електронних пристроїв сума не повинна перевищувати 8000 грн, а для непоповнюваних електронних пристроїв ця сума не повинна перевищувати 2000 грн). Для торговців (суб'єктів господарювання), які приймають від користувачів електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, Законом та Положенням не встановлено обмежень щодо суми електронних грошей, яка може перебувати на електронному пристрої.

Зважаючи на викладене, якщо суб'єкт господарювання — торговець має намір приймати електронні гроші як оплату за товари, роботи, послуги (торговець) і бути одночасно користувачем, банк-емітент має розділити функції цього суб'єкта господарювання та відкрити йому окремі облікові записи (електронні гаманці тощо):

  • як торговцю — для приймання електронних грошей від користувачів як оплату за товари, роботи, послуги

та

  • як користувачу — для купівлі електронних грошей і здійснення оплати господарських, виробничих потреб з урахуванням обмежень, установлених Законом і Положенням.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»