ДФС у підкатегорії 119.07 «ЗІР» деталізувала порядок зняття з обліку в контролюючих органах осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності. Роз’яснено, що після отримання  передбачених пп. 2 п. 11.32 р. ХI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, документів контролюючим органом приймається рішення про проведення (непроведення за підставами, установленими п.п. 11.11 та 11.12 р. ХI згаданого Порядку) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі. Призначається та розпочинається перевірка протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до контролюючого органу першим.  Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків і встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, такий контролюючий орган складає довідку про зняття з обліку за формою № 12-ОПП. З моменту видачі довідки за формою № 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку в контролюючому органі за умови реєстрації його припинення згідно із законодавством або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»