Кабмін постановою від 20.08.2014 р. № 371 затвердив Положення про Державну регуляторну службу України. Нагадаємо: Державна регуляторна служба утворена постановою КМУ від 30.04.2014 р. № 252 (набрала чинності 16.07.2014 р.).

Державна регуляторна служба займатиметься реалізацією державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Тож відповідно до покладених на неї завдань згадана служба:

 • здійснює заходи стосовно оптимізації кількості функцій держнагляду (контролю), які виконуються органами виконавчої влади, уносить в установленому порядку пропозиції щодо їх скорочення та усунення дублювання;
 • готує та подає в установленому порядку Кабміну для затвердження плани дій щодо спрощення регуляторної бази та дерегуляції госпдіяльності;
 • уживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;
 • надає роз’яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 • здійснює нагляд за дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та надає роз’яснення щодо його застосування;
 • розроблює форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;
 • погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності й порядок контролю за їх дотриманням, крім випадків, передбачених законом;
 • веде Єдиний ліцензійний реєстр;
 • здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та методичне забезпечення діяльності дозвільних органів і державних адміністраторів;
 • організовує навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів, погоджує їх кандидатури для призначення та звільнення;
 • є розпорядником Реєстру документів дозвільного характеру;
 • здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління.

Регуляторна служба з метою організації власної діяльності серед іншого контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, забезпечує виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»