Із метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики травматизму на виробництві й отримання повної, усебічної та об’єктивної статінформації Держстат наказом від 18.08.2014 р. № 242 затвердив форму звіту № 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році».

Цей звіт уводиться в дію починаючи зі звіту за 2014 рік.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»