Учора Кабмін прийняв постанову, яка, за словами урядовців, знищила одну з наймасштабніших корупційних схем на ринку оціночної діяльності.

Згідно з новою постановою «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 21.08.2014 р. № 358, оцінку здійснюють суб’єкти оціночної діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», у складі яких працює хоча б один оцінювач, що отримав кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» хоча б за однією з таких спеціалізацій у межах напряму 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» і напряму 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:

  • 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок і майнових прав на них»;
  • 1.2 «Оцінка машин і обладнання»;
  • 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;
  • 1.4 «Оцінка літальних апаратів»;
  • 1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;
  • 1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;
  • 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»;
  • 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»;
  • 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»;

суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки землі, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку земель».

За письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів із дати надходження такого звернення, повинен забезпечити надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.

Натомість постанова КМУ від 04.03.2013 р. № 231, якою було введено нові спеціалізації та напрями оцінки (за спеціалізацією 1.8, 2.3, за напрямом 3) утратить чинність.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»