Мінрегіон на офіційному сайті розмістив роз’яснення щодо розроблення, проведення експертизи та затвердження проектної документації на будівництво об’єктів за чергами, а також отримання дозвільної документації, визначення виконавця будівельних робіт (генпідрядника) і введення об’єкта в експлуатацію за такою документацією.

Так, фахівці міністерства зазначили, що відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 р. № 560, і Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 16.05.2011 р. № 45, проектна документація на будівництво об’єкта може розроблятися за чергами та пусковими комплексами, що зазначається в завданні на проектування.

У разі якщо будівництво об’єкта передбачається здійснювати за чергами, на стадії проектування (Техніко-економічне обґрунтування, Техніко-економічні розрахунки, Ескізний проект), що схвалюється, проектна документація розробляється в цілому на об’єкт із розподілом її за чергами будівництва. Кошторисна документація розробляється на кожну окрему чергу з об’єднанням зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва у зведення витрат. Розроблення, проведення експертизи та затвердження послідуючої стадії проектування (Проект) за рішенням замовника може здійснюватися за кожною окремою чергою, що відповідно відображається в завданні на проектування. Отримання дозвільної документації, визначення виконавця будівельних робіт (генпідрядника) і введення об’єкта в експлуатацію за такою документацією здійснюється відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектної документації, тобто за кожною окремою чергою будівництва.

У разі двостадійного проектування проектна документація на затверджувальній стадії проектування (Проект) розробляється в цілому на об’єкт будівництва з розподілом за рішенням замовника за чергами відповідно до завдання на проектування. Проведення експертизи, затвердження проектної документації та отримання дозвільної документації здійснюється на будівництво об’єкта в цілому. За рішенням замовника введення об’єкта в експлуатацію можливо здійснювати за чергами. Для виконання будівельних робіт за об’єктом будівництва замовник може укладати договір підряду з відповідальним підрядником (генпідрядником), який має координувати роботу інших підрядників, у тому числі підрядників за кожною окремою чергою будівництва, що має бути обумовлено договором підряду.

Якщо проект будівництва об’єкта розподілений на пускові комплекси, за рішенням замовника зазначені пускові комплекси можуть вводитися в експлуатацію окремо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»