Міндоходів у листі від 02.07.2014 р. № 11855/6/99-99-17-02-15 доходить висновку: якщо податковий агент виплачує доходи нерезиденту, котрий надає в оренду нерухомість в АР Крим, то такі доходи оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок згідно з п. 170.10 ПКУ.

Нагадується, що примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України (п. 4 ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VI).

Податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в пп. 170.1.1 ПКУ (включаючи земельну ділянку, яка знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

При цьому відповідно до пп. 170.1.3 ПКУ нерухомість, що належить фізичній особі — нерезиденту, надається в оренду виключно через фізичну особу — підприємця або юридичну особу — резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції такого нерезидента на підставі письмового договору та є його податковим агентом щодо таких доходів. Нерезидент, який порушує норми цього пункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»