Нацбанк постановою від 20.08.2014 р. № 515 подовжив дію норми щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в інвалюті з-за кордону на користь суб’єктів господарювання. Щоправда, відтепер обов’язковому продажу підлягає не 50%, а 100%.

Як і раніше, вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в інвалюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.1998 р. № 34, і в російських рублях.

Не підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України такі надходження в інвалюті:

  • на користь держави чи під державні гарантії;
  • за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, котрий надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
  • за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли держреєстрацію;
  • на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в інвалюті, відкриті в уповноважених банках;
  • за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених банках;
  • на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Уповноважені банки, які обслуговують власників цих коштів, здійснюють обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог Постанови № 515;
  • за операціями з обміну інвалюти на рахунках резидентів, відкритих за межами України на підставі індивідуальних ліцензій НБУ;
  • що надійшли як помилковий переказ.

Обов’язковий продаж інвалюти вповноважений банк повинен буде здійснити без доручення клієнта та не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.

Постанова № 515 набрала чинності 21.08.2014 р. та діє до 21.11.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»