Фахівці Мінсоцполітики в листі від 10.06.2014 р № 214/13/116-14 зазначили, що згідно п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір може бути розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.

Тобто власник або уповноважений ним орган може, а не зобов'язаний розірвати трудовий договір з працівником, які вчинили прогул.

Звільнення за цією підставою допускається тільки в тому випадку, якщо працівник скоїв прогул або був відсутній на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважної причини. Оцінка причин як поважних здійснюється судом при розгляді спору про звільнення. Очевидно, поважними слід визнати такі причини, які виключають вину працівника.

Факт прогулу має бути зафіксований шляхом складання акта, який є підставою для внесення відповідних відміток в табель обліку використання робочого часу працівників. У табелі проставляється відмітка «пр» - прогул.

Разом з тим фахівці зазначили, що звільнення за вчинення прогулу (в тому числі і за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) є дисциплінарним стягненням і має здійснюватися з дотриманням правил, встановлених для застосування дисциплінарних стягнень (ст. Ст. 147 - 149 Кодексу законів про працю України).

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»