Об’єктом обкладення військовим збором є доходи, зокрема, у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику згідно з трудовими відносинами (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 р. XX ПКУ).

Відповідно до п. 2.2.7. Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників, включаються до фонду додаткової заробітної плати.

Таким чином, військовий збір утримується із суми заробітної плати, враховуючи й суми її індексації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»