Мінфін наказом від 21.07.2014 р. № 770 затвердив Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів.

Документ регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі — органи Казначейства), бюджетними установами, відокремленими структурними підрозділами бюджетних установ, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами — підприємцями (далі — клієнти) у процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, за операціями, що не належать до операцій із виконання бюджетів, окрім рахунків фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування України та депозитних рахунків митних органів.

Органи Казначейства зобов'язані зараховувати на небюджетні рахунки клієнтів кошти, що надійшли за електронними розрахунковими документами протягом операційного дня, у день їх отримання.

Для перерахування коштів із небюджетних рахунків клієнти подають органам Казначейства платіжні доручення в електронній та паперовій формах у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Органи Казначейства приймають до виконання платіжні доручення клієнтів на проведення платежів із небюджетних рахунків винятково в межах залишку коштів на цих рахунках.

У разі необхідності надання підтвердних документів для проведення платежів із небюджетних рахунків клієнтів у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, клієнти разом із платіжними дорученнями надають до органів Казначейства відповідні документи.

У разі якщо платежі належать до державних закупівель відповідно до законодавства у сфері державних закупівель, клієнти разом із платіжними дорученнями подають до органів Казначейства відповідні оригінали чи засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують здійснення процедур державних закупівель

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»