Пленум ВГСУ зазначив, що якщо в договорі оренди землі сторони визначили, що орендар зобов'язаний самостійно щорічно індексувати розмір орендної плати відповідно до індексації нормативної грошової оцінки земель згідно із чинним законодавством, а він не виконав або виконав неналежним чином свій обов'язок щодо розрахунку розміру орендної плати, і це призвело до виникнення заборгованості, то така заборгованість підлягає стягненню з орендаря за позовом орендодавця.

Також судді визначили, що ч. 1 ст. 35 ГПК передбачено можливість звільнення від доказування перед судом обставин, які визнаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Визнання обставин може здійснюватися учасниками судового процесу:

  • у письмовій формі шляхом зазначення про таке визнання в позовній заяві, відзиві на позовну заяву, поданих суду заяві, клопотанні, листі тощо;
  • в усній формі під час надання суду усних заяв, клопотань і пояснень; у такому разі про визнання обставин зазначається у протоколі судового засідання. За необхідності суд може зажадати від учасника судового процесу подання відповідної заяви, клопотання, пояснення в письмовій формі.

Про визнання обставин може свідчити й зміст поданих суду письмових документів: претензій і відповідей на них, листів та інших письмових звернень учасників судового процесу один до одного (наприклад, лист, надісланий у відповідь на претензію, у якому зазначається про повне або часткове визнання заявленої до стягнення заборгованості).

Сама лише відсутність заперечень учасника судового процесу щодо тих або інших обставин (наприклад, неподання відзиву на позовну заяву) не свідчить про визнання ним таких обставин: «мовчазне» визнання обставин зі змісту процесуального закону не випливає.

Не передбачено законом і можливості відмови учасника судового процесу від раніше здійсненого ним визнання обставин.

Ці та інші висновки прозвучали в постанові пленуму ВГСУ від 10.07.2014 р. № 6 «Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»