Державна фінансова інспекція України в листі від 10.06.2014 р. № 25-14/677 розглянула питання щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки й висловлює свою позицію з порушених питань.

1. Щодо визначення вмісту дорогоцінних металів. Для встановлення факту непридатності майна й неможливості та/або неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб, а також для оформлення документів на списання майна створюється комісія зі списання майна, до компетенції якої віднесено в т.ч. здійснення контролю за вилученням із майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, визначення їх кількості, ваги та контроль за здаванням на склад й оприбутковуванням на відповідних балансових рахунках. При цьому вміст дорогоцінних металів у брухті та відходах може визначатися за паспортами, формулярами, етикетками чи іншими документами.

2. Щодо можливості ліквідувати комп'ютери власними силами. Забороняється знищувати, викидати, здавати в брухт кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали, без попереднього вилучення з них електрорадіоелементів, деталей, вузлів, блоків тощо із вмістом дорогоцінних металів з одночасним їх оприбуткуванням відповідно до законодавства України. Підприємствам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок державного бюджету, забороняються безоплатне передавання техніки, апаратури, приладів та інших виробів, які містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння та підлягають списанню, а також реалізація їх за цінами нижче вартості дорогоцінних металів (з урахуванням вартості переробки), що містяться в них. За наявності централізованих пунктів збирання й демонтажу техніки, апаратури, приладів та інших виробів вони передаються до цих пунктів без демонтажу цілим комплектом.

3. Щодо підприємств, які займаються утилізацією комп'ютерної техніки. Збирання та первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння здійснюються суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, установленому законодавством. Таким чином, власник металобрухту самостійно обирає підприємство для передання йому на утилізацію списаної комп'ютерної техніки із числа тих, що мають відповідні ліцензії на провадження таких видів діяльності.

4. Щодо документів, які підтверджують факт утилізації. Брухт і відходи із вмістом дорогоцінних металів передаються на переробні підприємства на підставі договорів купівлі-продажу (реалізації) або на умовах давальницької сировини для виконання послуги переробки, укладених у письмовій формі. Отже, передання комп'ютерної техніки на утилізацію підтверджується договором, укладеним із суб'єктом господарської діяльності, який має відповідну ліцензію, і документами, що свідчать про виконання договору.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»