Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про санкції (реєстр. № 4453а).

Пропонується визначити, що з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності України, її економічної самостійності, а також запобігання порушенню чи відновленню порушених прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі — санкції).

Санкції можуть застосовуватися з боку України відносно іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, громадян України, юридичних осіб, створених за законодавством України, а також інших суб’єктів.

Підставами для застосування санкцій є:

  1. дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права й свободи людини та громадянина, інтереси суспільства й держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;
  2. резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй;
  3. рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;
  4. факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Документ передбачає, що пропозиції стосовно застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.

Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України в установленому законом порядку та є обов’язковим до виконання.

Перелік видів санкцій у законопроекті налічує 29 позицій.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»