Міндоходів у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» надало відповідь на запитання: яким чином суми індексації зарплати за попередні податкові періоди (місяці) відображаються в податковому розрахунку форми № 1ДФ під час проведення річних перерахунків?

Міндоходів посилається на вимогу пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. Відповідно до нього, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Ураховуючи це, у випадках коли проводяться донарахування та виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема сум індексації зарплати, такі суми донарахувань під час проведення річних перерахунків слід віднести до відповідних податкових періодів, за які провадяться донарахування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»