Закон набирає чинності через десять днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування (ч. 5 ст. 94 Конституції України).

На думку Міністерства юстиції, викладену в листі від 20.08.2010 р. № 9872-0-26-10-34, закони та інші нормативно-правові акти можна вважати доведеними до відома населення лише в тому випадку, коли їх зміст опубліковано в офіційному друкованому виданні в повному обсязі.

Так, якщо закон України, інший акт Верховної Ради України опубліковано в будь-якій із газет («Урядовий кур'єр», «Голос України») або в «Офіційному віснику Президента України» до його опублікування в «Офіційному віснику України», «Відомостях Верховної Ради України», він набирає чинності після опублікування в тій із указаних газет або в «Офіційному віснику Президента України», де його опубліковано раніше.

Якщо інший нормативно-правовий акт опубліковано в «Офіційному віснику Президента України» або в газеті «Урядовий кур'єр» до його опублікування в «Офіційному віснику України», він набирає чинності після опублікування в тому із указаних офіційних друкованих видань, де його опубліковано раніше.

Зупинитися на цьому питанні Мін’юст змусила неоднозначність із набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 08.07.2010 р. № 2461-VI. Його було опубліковано в газеті «Голос України» за 17.07.2010 р. № 131 (опубліковано текст Закону України без додатків), а в «Урядовому кур'єрі» за 20.07.2010 р. № 131 (опубліковано текст Закону України без додатків), у бюлетені «Офіційний вісник України» за 30.07.2010 р. № 55, ст. 1841 (опубліковано Закон України разом з усіма додатками). З огляду на викладене, Мін’юст вважає, що цей Закон набрав чинності 30.07.2010 р. (із дня опублікування в «Офіційному віснику України»).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»