Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядженням від 05.06.2014 р. № 1772 затвердила Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах (далі — Порядок).

Порядок установлює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінустановах, окрім недержавних пенсійних фондів, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких провадить Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) є структурним підрозділом або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) фінансової установи.

Порядок діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю), її статус, функціональні обов'язки та повноваження визначаються положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке розробляється фінансовою установою та затверджується рішенням наглядової (спостережної) ради, а в разі коли законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової (спостережної) ради — вищим органом управління фінансової установи.

До основних обов'язків служби внутрішнього аудиту (контролю) належать:

  • проведення внутрішнього аудиту (контролю) відповідно до вимог цього Порядку, інших нормативно-правових актів, положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) та інших внутрішніх документів фінансової установи;
  • підготовка та своєчасне подання звітів наглядовій (спостережній) раді фінансової установи, а в разі коли законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової (спостережної) ради — вищому органу управління фінансової установи за результатами внутрішнього аудиту (контролю) фінансової установи та повідомлення про виявлені під час проведення цього внутрішнього аудиту (контролю) недоліки та ризики;
  • забезпечення конфіденційності інформації, отриманої у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
  • проведення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту (контролю) фінансової установи.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»