У зв’язку зі зміною курсу НБУ посеред дня Мінфін наказом від 14.07.2014 р. № 754 (набирає чинності з дня офіційного опублікування) вніс зміни до П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Отож, який курс брати для відображення в бухобліку операцій в інвалюті.

  1. 1) Первісне визнання операції в інвалюті

Операції в інвалюті під час первісного визнання слід відображати у гривні шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

 Зверніть увагу!

Підприємство також може операції з безготівкових розрахунків в інвалюті відображати у гривні в сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції. Головне, аби таке відображення не суперечило вимогам податкового та митного законодавства в частині застосування валютного курсу.

  1. 2) Визнання авансів в інвалюті

Сума наданого авансу в інвалюті перераховується у гривні із застосуванням валютного курсу на початок дня дати авансу.

Сума одержаного авансу в інвалюті в рахунок платежів при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у гривні на початок дня дати одержання авансу.

  1.  3) Курсові різниці на дату балансу

Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу.

  1.  4) Курсові різниці на дату здійснення госпоперації

Під час визначення курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції.

 Зверніть увагу!

Наказом № 754 також передбачено, що підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в інвалюті, за якими протягом дня здійснювалися господарські операції із застосуванням валютного курсу, установленого на кінець цього дня.

 Важливо!

Мінфін також чітко зазначив, що визначення курсових різниць за монетарними статтями в інвалюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею. А тому порядок визначення курсових різниць на дату операції — у межах операції чи за всією монетарною статтею — варто закріпити в наказі про облікову політику.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»