Об’єктом обкладення військовим збором зокрема є доходи, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику за цивільно-правовими договорами.

На думку Міндоходів, висловлену в підкатегорії 103.07, договори оренди нерухомого (рухомого) майна належать до договорів цивільно-правового характеру. Така сама позиція прослідковується й у науково-практичному коментарі до ст. 759 ЦКУ, де зазначено, що «визначення договору найму (оренди), що надається коментованою статтею, дозволяє виділити основні характерні риси, які дозволяють розглядати даний договір як самостійний тип цивільно-правових договорів». Тому, з одного боку, орендну плату, отриману за договором оренди (як за цивільно-правовим договором) можна розглядати крізь призму об’єкта обкладення військовим збором.

З іншого боку, ПКУ розділяє такі поняття, як договір оренди та цивільно-правовий договір (див. пп. 14.1.97, п.п. 146.19, 170.1 ПКУ ). У розумінні ПКУ цивільно-правовими договорами прийнято вважати договори підряду, виконання робіт, надання послуг, укладені з фізособою.

Тому остаточну відповідь на запитання: чи підлягає отриманий фізособою дохід від надання рухомого та нерухомого майна в оренду оподаткуванню військовим збором? — може надати лише ДФСУ.

.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»