Мін’юст наказом від 25.07.2014 р. № 1218/5 упроваджує в реєстраційних службах територіальних органів Міністерства юстиції України у Вінницькій і Київській областях пілотний проект щодо подання документів для проведення реєстраційних дій стосовно юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання в межах цих областей.

Установлено також Тимчасовий порядок взаємодії державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту, що беруть участь у пілотному проекті.

Доступ заявника до інформації про результати надання адміністративної послуги (крім примірника установчих документів юридичної особи з відміткою державного реєстратора) забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців шляхом пошуку та перегляду інформації за одним із критеріїв пошуку:

  • для юрособи — найменування юридичної особи чи ідентифікаційний код юридичної особи;
  • для фізособи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця чи реєстраційний номер облікової картки платника податку (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Вимоги цього Тимчасового порядку не поширюються на випадки подання документів для проведення реєстраційних дій поштовим відправленням та електронним документом, а також видачу дублікатів установчих документів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»