У газеті «Голос України» від 01.08.2014 р. № 145 (5895) опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проведення медико-соціальної експертизи» від 04.07.2014 р. № 1590-VІІ. Документ набирає чинності з 02.08.2014 р.

Він передбачає, що експертиза стійкого розладу функцій організму здійснюється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), які встановлюють ступінь і причину інвалідності, складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації інваліда, у якій визначають реабілітаційні заходи.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов’язковою для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, у яких працює чи перебуває інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу й форми власності.

Особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Переогляд із метою підвищення групи інвалідності таким особам відбувається на підставі особистої заяви інваліда або його законного представника в разі настання змін у стані здоров’я та працездатності інваліда чи за рішенням суду.

Порядок проведення переогляду з метою підвищення групи інвалідності й вичерпний перелік анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів і захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»