Мін’юст роз’яснив Порядок отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді інформаційних довідок або витягів.

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств безоплатно надається за письмовим запитом юрособи чи фізособи-підприємця про отримання щодо нього (заявника) довідки з Єдиного реєстру підприємств.

У довідці містяться відомості щодо боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юросіб); ПІБ, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації (для фізосіб-підприємців); місцезнаходження (для юросіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізосіб-підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, у якій перебуває боржник, або інформація про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про заявника.

Довідка надається територіальними органами з питань банкрутства протягом 10 робочих днів із дати надходження запиту.

Запит щодо отримання довідки надсилається чи надається до відповідного територіального органу з питань банкрутства за місцезнаходженням/місцем проведення держреєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, який подає запит, оформлюється на бланку заявника (за наявності), підписується заявником та скріплюється його печаткою (за наявності).

У запиті зазначається:

  • для юридичних осіб: найменування, код боржника згідно з ЄДРПОУ й адреса місцезнаходження;
  • для фізичних осіб — підприємців: прізвище, ім'я та по батькові, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про проведення державної реєстрації та адреса місця проведення державної реєстрації.

Витяг з Єдиного реєстру підприємств надається на платній основі не пізніше ніж наступного робочого дня з дати отримання запиту про видачу витягу, підписаного заявником (керівником — для юросіб) і скріпленого його печаткою (за наявності).

До запиту додається документ про внесення плати за пошук і формування витягу. Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді скороченого чи повного витягу.

Розмір плати за пошук у Єдиному реєстрі підприємств інформації про суб'єкта підприємницької діяльності з видачею витягу за результатами цього пошуку з видачею скороченого витягу становить 170,00 грн 00 копійок; за пошук із видачею повного витягу — 221,00 грн.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»