У Міндоходів надали роз’яснення з питання складання державними унітарними підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Державні унітарні підприємства сплачують частину чистого прибутку (доходу) до бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, установлений для сплати податку на прибуток підприємств (п. 2 Порядку від 23.02.2011 р. № 138).

Розмір частини чистого прибутку, що сплачується до держбюджету:

  • 30 відсотків державними унітарними підприємствами, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
  • 15 відсотків іншими державними унітарними підприємствами.

Згідно зі ст. 121 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Отже, Міндоходів вважає, що державні унітарні підприємства повинні визначати частину чистого прибутку (доходу), виходячи з прибутку, розрахованого за міжнародними стандартами, і подавати до органів доходів і зборів фінансову звітність, заповнену згідно із цими стандартами.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»