Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 р. № 930, поширюється на всіх без винятку педагогічних працівників і передбачає можливість присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які не мають відповідної повної вищої педагогічної освіти. Водночас обов'язковою умовою має бути наявність у педагогічного працівника іншої повної вищої освіти й проходження курсів підвищення кваліфікації на посаді, яку займає працівник.

Оскільки рішення про призначення на посади педагогічних працівників дошкільного навчального закладу приймає керівник навчального закладу, він має вжити всіх можливих заходів для призначення на ці посади працівників із відповідною освітою. Лише у виняткових випадках для забезпечення організації навчально-виховного процесу й у разі відсутності фахівців із відповідною освітою на посади педагогічних працівників можуть прийматися особи з іншою педагогічною освітою.

Такий висновок робить МОН у листі від 17.04.2014 р. № 2/5-13-531-14.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»