Спеціалісти Мінсоцполітики в листі від 25.06.2014 р. № 248/13/116-14 роз’яснили порядок надання компенсації за невикористану відпустку. Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (даліЗакон), право на відпустки забезпечується забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, окрім випадків, передбачених ст. 24 Закону.

Згідно із ч. 4 ст. 24 Закону, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Водночас тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346 (даліПорядок № 346).

За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996–1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. Разом із тим тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні (п. 5 Порядку № 346).

Тож, як роблять висновок у Мінсоцполітики, за бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки за решту днів невикористаної щорічної відпустки йому може бути надано грошову компенсацію за умови забезпечення в цей період роботою.

При цьому чинним законодавством не передбачено обмеження щодо отримання грошової компенсації за щорічну відпустку раз на два роки. Реалізувати своє право на компенсацію невикористаних днів щорічної відпустки працівник може в кожному робочому році після використання 24 календарних днів.

Однак Мінсоцполітики чомусь не згадує про те, що педагогічним працівника щорічні відпустки надають у період літніх канікул. І тут не завжди вдасться забезпечити педагогічного працівника роботою, якщо він забажав частину відпустки отримати грошима.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»