Держпраці на офіційному сайті роз’яснює, кого можна віднести до категорії «посадових осіб» у розумінні п. 5 ст. 41 Кодексу законів про працю України (даліКЗпП), чи розповсюджуються на «посадових осіб» підприємств соцгарантії, передбачені законодавством, і який трудовий договір (строковий або безстроковий) може бути розірвано у зв’язку з припиненням повноважень посадових осіб.

Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 13.05.2014 р. № 1255-VII ч. 1 ст. 41 КЗпП доповнено п. 5, відповідно до якого додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов є припинення повноважень посадових осіб.

У законодавстві про працю визначення поняття «посадова особа» відсутнє. Тож і перелік посадових осіб, із якими може бути припинений трудовий договір на підставі п. 5 ст. 41 КЗпП, й обмеження щодо застосування звільнення працівника на підставі п. 5 ст. 41 КЗпП залежно від виду трудового договору (строковий або безстроковий) законодавством не передбачено. Проте спеціалісти Держпраці нагадують, що визначення посадових осіб є в Законах України «Про державну службу» від 16.12.1993 р. № 3723-XII, «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кримінальному кодексі України.

На думку Держпраці, посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а в разі створення ради товариства (спостережної ради) голова та члени цієї ради.

Щодо звільнення на підставі «припинення повноважень» (п. 5 ст. 41 КЗпП) осіб, обраних до профспілки, Держпраці зазначає таке: звільнення членів профспілки підприємства, його керівників, профспілкового представника, крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок).

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілки, не допускається протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (окрім випадків повної ліквідації підприємства, виявленої невідповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі за станом здоров'я, що перешкоджає продовженню такої роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Однак така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано зі станом здоров'я.

Щодо можливості звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, згідно з п. 5 ст. 41 КЗпП, у Держпраці однозначно заявляють, що відповідно до чинного законодавства України (зокрема ст. 184 КЗпП) таке звільнення не допускається.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»