Мінфін України наказом від 26.06.2014 р. № 728, що набирає чинності з дня його офіційного опублікування, затвердив Методику проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання.

Так, згідно з Методикою, аудит діяльності проводиться відповідно до планів контрольно-ревізійної роботи органів Держфінінспекції, які складаються та затверджуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Аудит казенних підприємств, а також суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (окрім тих, щодо діяльності яких в установленому законодавством порядку здійснюється державний фінансовий аудит окремих господарських операцій), проводиться щороку.

Перед початком аудиту діяльності керівнику об'єкта аудиту надсилається не пізніше ніж за 10 календарних днів відповідне повідомлення із зазначенням строку аудиту діяльності й відповідальних за його проведення державних аудиторів.

Державні аудитори органів Держфінінспекції зобов'язані пред'явити керівництву об'єкта аудиту направлення на проведення аудиту діяльності, скріплені печаткою відповідного органу Держфінінспекції, і розписатися в журналі реєстрації перевірок (у разі його наявності та надання).

Що стосується тривалості аудиту діяльності, то вона не може перевищувати 90 календарних днів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»