З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України (далі — МО України) у відповідність до чинного законодавства та вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей житловими приміщеннями було викладено в новій редакції Інструкцію про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затверджену наказом міністерства від 30.11.2011 р. № 737. Відповідні зміни було прийнято наказом МО України від 19.06.2014 р. № 401, який набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Так, з-поміж іншого, оновленою Інструкцією передбачено, що для зарахування на облік військовослужбовців, осіб, звільнених із військової служби, членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, військовослужбовець подає через нетаємне діловодство військової частини рапорт, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Інструкції, на ім'я командира військової частини про зарахування на облік, який підписується повнолітніми членами сім'ї, що проживають разом із військовослужбовцем, мають самостійне право на отримання жилого приміщення та бажають разом із ним перебувати на квартирному обліку.

До рапорту (додаток 1) військовослужбовцем додаються такі документи:

  • довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (Ф-3);
  • витяг із наказу про призначення до військової частини;
  • витяг із послужного списку особової справи військовослужбовця;
  • довідка про проходження військової служби з військової частини (Ф-5);
  • довідка про склад сім'ї з військової частини (Ф-7);
  • довідка (додаток 3) з останнього місця служби про перебування на квартирному обліку;
  • довідки (додаток 4) з попередніх місць служби про отримання (неотримання, здавання) житла (або їх ксерокопії, завірені в установленому порядку);
  • довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем проживання, роботи (проходження військової служби);
  • ксерокопії паспортів повнолітніх членів сім'ї, свідоцтв про народження неповнолітніх членів сім'ї, свідоцтва про шлюб військовослужбовця;
  • документи, що підтверджують право на першочергове чи позачергове одержання жилого приміщення військовослужбовцем або членами його сім'ї, інші пільги.

Інші документи житлова комісія запитує в разі потреби через командира (начальника) військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»