Починаючи з 24 липня 2014 року, Національним банком України запроваджено надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, — повідомляє прес-служба НБУ.

Таке рішення викликане ситуацією, яка унеможливлює роботу банківської системи у звичайному порядку, і має на меті забезпечити фінансування потреб держави та життєдіяльності населення.

Особливості організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі визначено постановою Правління Національного банку України від 22 липня 2014 року № 435 (далі — Інструкція).

Інструкція визначає порядок проведення банківських операцій, опис змін у технологіях їх проведення, окремі питання організації діяльності Національного банку України та банків України, повноваження щодо прийняття рішень, пов’язаних із виконанням таких операцій у разі виникнення нештатного режиму, що унеможливлює роботу банківської системи у звичайному порядку (далі — надзвичайний режим роботи). Надзвичайний режим роботи може бути запроваджений у період проведення антитерористичних операцій, під час техногенних та природних катастроф тощо.

Зазвичай діяльність банків є чітко регламентованою, проведення банківських операцій передбачає дотримання значної кількості процедур, однак в умовах, які пов’язані з виникненням ситуацій, що потребують швидкого реагування та прийняття відповідних рішень (наприклад, в умовах загрози життю та здоров’ю працівників), банкам України та Національному банку України Інструкцією надано можливість за окремими напрямами діяти за спрощеною процедурою.

Водночас підвищується рівень відповідальності за ухвалення рішень та визначення механізмів контролю за їх прийняттям.

Інструкцією визначено особливості порядку припинення роботи учасника в системі електронних платежів Національного банку України (далі — СЕП) та відновлення функціонування учасника СЕП після тимчасового призупинення роботи, особливості виконання банком платіжних доручень клієнтів у разі відключення від СЕП або порушення роботи системи автоматизації банку.

Інструкцією передбачені також особливості порядку організації роботи з готівкою в банківській системі, зокрема питання перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, пошкодження та знищення готівки банками України (у разі неможливості її вивезення Національним банком України). Визначені особливості роботи інформаційних систем Національного банку України, організації та ведення бухгалтерського обліку в надзвичайному режимі роботи, організації та проведення роботи з відновлення бухгалтерського обліку.

Вимоги Інструкції поширюються на Національний банк України, банки України та Державну казначейську службу України в разі запровадження надзвичайного режиму роботи окремою постановою Правління Національного банку. Надзвичайний режим роботи банківської системи може бути запроваджено на окремих територіях, а також на визначений строк.        

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»