24.07.2014 р. набрала чинності Інструкція з організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затверджена постановою Нацбанку від 22 липня 2014 року № 435. Її текст офіційно опублікований на сайті НБУ.

Ця Інструкція визначає порядок проведення банківських операцій, опис змін у технологіях їх проведення, окремі питання організації діяльності Нацбанку, його структурних підрозділів, банків, а також дій працівників Нацбанку, пов'язаних із виконанням таких операцій у разі виникнення нештатного режиму, що унеможливлює роботу банківської системи у звичайному порядку.

Згідно з Інструкцією, зокрема щодо права в умовах надзвичайного режиму:

  • НБУ отримав право вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків відповідно до прийнятих Керівником/особою, якій було делеговано виконання повноважень цих посадових осіб, або комісією (робочою групою) рішень;
  • Нацбанк може на підставі окремих розпорядчих документів уносити зміни в порядок формування та зберігання обов'язкових резервів, а також до порядку надання та погашення кредитів рефінансування;
  • Правління Нацбанку може змінити окремі норми щодо організації та функціонування валютного ринку, міждержавних розрахунків, здійснення валютних операцій (торговельних, неторгових і операцій, пов'язаних із рухом капіталу), переміщенню валютних цінностей через митний кордон України тощо;
  • банки можуть не застосовувати такі принципи бухгалтерського обліку як безперервність, нарахування доходів і витрат й оцінка. Також вони можуть не нараховувати амортизацію активів і не формувати резерви на покриття можливих втрат за активами та за позабалансовими зобов'язаннями. У разі неможливості використовувати комп'ютерну техніку операції банків реєструються в паперовій формі.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»