НКЦПФР затвердила рішенням від 24.06.2014 р. № 804 новий Порядок переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції. Він визначає механізм обміну розміщених емітентом акцій на пред’явника, які існують у документарній формі, на іменні акції бездокументарної форми існування, що включає особливості порядку заміни свідоцтв про реєстрацію випусків акцій і порядок дій емітента й власників акцій на пред'явника, Центрального депозитарію цінних паперів і депозитарних установ під час такої конвертації.

Рішення набере чинності з дня офіційного опублікування. Заплановано до публікації в «Офіційному віснику України» № 58 за 29.07.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»