21.07.2014 р. Уряд вніс на розгляд до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» щодо корегування показників (реєстр. № 4308а) (далі — законопроект).

У проекті нових змін до Держбюджету-2014 вводиться в дію низка положень, які передбачають наступ на трудові права та гарантії працівників. Як зазначає ФПУ на своєму сайті, зокрема це:

1. Зупинення дії Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», передбачивши особливий порядок індексації грошових доходів населення, що визначається КМУ в межах бюджетних видатків.

2. Зупинення на необмежений термін застосування норм ст. 26 Закону України «Про відпустки» і ст.ст. 32, 56, та 84 Кодексу законів про працю України в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником установлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу.

3. Надання права керівникам бюджетних установ у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників установлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.

4. Здійснення керівниками центральних органів виконавчої влади й інших державних органів, а також керівниками інших бюджетних установ та підприємств, закладів і організацій заходів щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, установлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення чи скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.

5. Застосування в порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік законодавчо гарантованих соціальних виплат, а саме положень ст.ст. 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст.ст. 5 і 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», ст.ст. 14, 22, 37 та 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», п. «ж» ч. 1 ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст.ст. 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.ст. 6-1, 6-2, 6-3 та 6-4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».    

6. Вилучення 2 млрд грн із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування на випадок безробіття на скорочення дефіциту коштів Пенсійного фонду України тощо.

ФПУ проводить опитування серед членських організацій із метою визначення консолідованої позиції та подальших дій в існуючих умовах. В умовах загострення соціального напруження, підвищення цін і тарифів, стрімкого зростання інфляції та безробіття, замороження державних соціальних стандартів і гарантій прийняття проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» щодо корегування показників (реєстр. № 4308а) в існуючій редакції викликає неоднозначну реакцію.

Одночасно ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до Верховної Ради України (лист від 22.07.2014 р. № 02-5/361) із проханням ужити заходів для зняття з розгляду законопроекту для його доопрацювання з метою скасування зазначених вище норм Прикінцевих положень законопроекту.

Детальніше з Інформацією щодо законопроекту від 21.07.2014 р. № 4308а про внесення змін до Держбюджету-2014 можна ознайомитися тут

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»