Система лікарсько-фізкультурної допомоги має забезпечити своєчасну та якісну лікарсько-фізкультурну допомогу особам, які займаються фізичною культурою та спортом, їх реабілітацію та оздоровлення, а також оздоровлення нації та формування засад щодо здорового способу життя засобами фізичної культури. Діяльність системи передбачає використання новітніх стандартизованих медичних технологій, оптимізацію структури підрозділів закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності на підставі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів і міжнародних стандартів надання лікарсько-фізкультурної допомоги з відповідним кадровим, матеріально-технічним забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників із питань її надання.

Про це йдеться в наказі МОЗ від 17.06.2014 р. № 401. Відповідним наказом затверджено:

  • Положення про систему лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні;
  • Положення про лікарсько-фізкультурний диспансер (центр спортивної медицини);
  • Положення про відділення (кабінет) лікувальної фізкультури;
  • Положення про відділення (кабінет) спортивної медицини.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»