Як ідеться в повідомленні на офіційному веб-порталі ВР України, Президентові України надійшов прийнятий Верховною Радою України 19.06.2014 р. Закон України «Про правовий статус осіб, які вимушено залишили місце проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або обставин, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції на території України» (проект № 4998-1). Проте цей Закон не може бути підписаний Президентом України, зокрема з таких причин:

  • Закон здебільшого складається з бланкетних норм, які переадресовують до правового регулювання ключових питань іншими законами, майбутніми рішеннями Кабінету Міністрів України, іншими  підзаконними актами. Закон загалом має швидше декларативний характер і не впроваджує довершених механізмів надання державної допомоги, захисту конституційних прав та законних інтересів вимушених мігрантів;
  • відсутність у Законі, що надійшов на підпис, належних критеріїв визначення початку, району (а не території) проведення антитерористичної операції, її завершення призведе до неоднозначного тлумачення його норм на практиці, зловживань під час розгляду питань щодо надання допомоги вимушеним мігрантам із району проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;
  • неузгодженість базових понять, що використовуються в Законі, не дозволятиме чітко визначити коло осіб, на яких поширюватиметься Закон, що розглядається, а відтак і визначити осіб, які матимуть право на державну допомогу за цим Законом.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»