У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 20.05.2014 р. № 1275-VII, усі працівники, які були звільнені з роботи у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації, мають бути поновлені роботодавцем на роботі.

За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше як один рік, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форм власності.

За інформацією Головного управління статистики у Львівській області, у формах державної статистичної звітності з праці відомості про таких працівників слід відображати так:

  • у ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» працівники, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, відображаються лише в рядку 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду».

Водночас згадані вище працівники не включаються до середньооблікової кількості штатних працівників по аналогії з працівниками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною. Так само не слід їх відображати й у показниках руху кадрів та фонду робочого часу.

  • у ф. № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» нарахування згаданим працівникам відображаються у показнику рядка 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників», без відображення їхньої кількості в рядку 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників».

Статистична звітність за формою № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» за січень – червень 2014 року подається на бланку, затвердженому наказом Держстату України від 07.08.2013 р. № 239, не пізніше ніж 7 липня 2014 року.

Заповнення показників р. ІV форми № 1-ПВ (квартальна) у звіті за січень – червень 2014 року здійснюється за такими інтервалами:

  • ряд. 6020 … до 1218.00 грн;
  • ряд. 6030 від 1218.01 до 1500.00 грн;
  • рядки 6040–6110 заповнюються згідно з інтервалами, наведеними у формі № 1-ПВ (квартальна), затвердженій наказом Держстату 07.08.2013 р. № 239.

У звіті з праці за січень – червень 2014 року розділи VІ «Інформація про укладання колективних договорів» та VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці» не заповнюються.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»