Міжнародні стандарти фінансової звітності набувають неабиякої актуальності. І причина цьому не тільки в розширенні кола компаній, зобов'язаних відповідно до ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» складати й подавати МСФЗ-звітність, а й в усвідомленні компаніями, що без застосування МСФЗ неможливо виходити на європейські та світові ринки збуту, а тим більше капіталу. Вимога подання МСФЗ-звітності в деяких випадках стає обов'язковою умовою фінансування компаній із боку банків та інвесторів. Європейський вектор розвитку України ще більшою мірою стимулює застосування МСФЗ з метою складання звітності. Багато компаній уже дійшли висновку, що застосування МСФЗ може бути корисно й під час організації та ведення управлінського обліку. Крім того, подання МСФЗ-звітності позитивно впливає на імідж компанії, підвищує довіру до бренду з боку інвесторів, партнерів, клієнтів та інших зацікавлених осіб.

Практика свідчить, що підвищення кваліфікації за МСФЗ прагнуть не тільки бухгалтери, а й аудитори, керівники, фінансові фахівці, економісти, навіть IT-персонал, пов'язаний з автоматизацією обліково-аналітичної роботи компаній. Можна з упевненістю стверджувати, що коли ще рік-два тому підвищували кваліфікацію за МСФЗ здебільшого головні бухгалтери та фінансові директори, то нині чітко простежується тенденція залучення до навчання і рядових бухгалтерів, і працівників фінансових служб. Адже складання звітності за МСФЗ — це командна робота компанії, а не окремо взятого бухгалтера.

Крім того, навчання МСФЗ — це особиста ефективність, отримання конкурентних переваг на ринку праці, розширення перспектив кар'єрного зростання, можливість претендувати на відповідну заробітну плату, статус у компанії тощо.

На зростаючий попит у МСФЗ-фахівцях різного рівня ринок освітніх послуг реагує широкою пропозицією програм підвищення кваліфікації за МСФЗ. Перед фахівцями, охочими отримати або підвищити кваліфікацію за МСФЗ, виникає проблема вибору найбільш підходящої програми. Ми вирішили посприяти у вирішенні цієї проблеми й розповісти про найзатребуваніші із них.

Підвищення кваліфікації за МСФЗ може здійснюватися у двох основних формах: сертифікаційні програми та відкриті програми. Різниця полягає в тому, що для підвищення кваліфікації на сертифікаційних програмах претендент повинен відповідати певним кваліфікаційним вимогам, про які мовитиметься далі, а до участі у відкритих програмах допускаються всі охочі.

Відкриті програми проводяться у формі семінарів, курсів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо. Тематика відкритих програм доволі широка (від окремих питань МСФЗ до комплексного їх вивчення) і визначається лише на розсуд навчальних центрів, які їх проводять. Їх тривалість може варіювати від декількох годин (наприклад, вебінар) до декількох місяців. У рідкісних випадках відкриті програми супроводжуються підсумковим контролем отриманих знань. Участь у відкритих програмах підвищення кваліфікації, як правило, підтверджується документами (дипломами, сертифікатами) власне навчальних центрів. Престижність і цінність таких дипломів та сертифікатів безпосередньо залежать від статусу й авторитетності навчальних центрів, які видали їх. Професійні навчальні центри мають сертифікованих викладачів-практиків, відповідне методичне забезпечення, систему внутрішнього контролю якості навчального процесу, що визначає високий рівень знань слухачів відкритих програм підвищення кваліфікації. Тому під час вибору відкритих програм підвищення кваліфікації за МСФЗ рекомендуємо віддавати перевагу навчальним центрам із уже сформованим іміджем на ринку освітніх послуг.

Сертифікаційні програми можуть мати статус національних і міжнародних. Статус сертифікаційної програми визначається приналежністю «власника» сертифікаційної програми й географією її визнання. Власником сертифікаційної програми зазвичай є професійна організація. Власник сертифікаційної програми встановлює кваліфікаційні вимоги до кандидатів, розроблює єдину стратегію просування сертифікаційної програми, навчальні програми, методичне забезпечення, організаційні регламенти: порядок проведення іспитів, видачі сертифікатів і дипломів, акредитації навчальних центрів і викладачів тощо.

В Україні наразі відсутня загальновизнана національна сертифікація бухгалтерів за МСФЗ. Чималу цікавість викликають міжнародні сертифікаційні програми у сфері МСФЗ, найпопулярнішими серед яких є:

  • ACCA qualification (модулі F3 «Фінансовий облік», F7 «Фінансова звітність», Р2 «Корпоративна фінансова звітність»);
  • АССАDipIFR (Rus.);
  • ICFM-DipIAS;
  • CAP/CIPA;
  • DipIFRS IFA.

Розглянемо докладніше кожну з наведених програм підвищення кваліфікації за МСФЗ. Для зручного порівняння програм підвищення кваліфікації за МСФЗ вони відображені в таблиці.

Таблиця

Програма

ACCA qualification

АССАDipIFR (Rus.)

ICFM-DipIAS

CAP/CIPA

DipIFRS IFA

Власник програми

ACCA (the Associationof Chartered Certified Accountants) — «Асоціація Дипломованих Сертифікованих Бухгалтерів» — одна з найбільших і міжнародних організацій із бухгалтерського обліку, яка швидко розвивається та налічує понад 500 000 членів і студентів. Асоціацію, створену більше 100 років тому, визнають і поважають у 170 країнах світу

Інститут Сертифікованих Фінансових Менеджерів (Великобританія) створений з ініціативи двох організацій: Інституту Сертифікованих Бухгалтерів (ICB), найбільшого у світі Інституту, з більш ніж 240 тисячами членів по всьому світу, й Інституту Комерції Великобританії, одного з найстаріших професійних інститутів, який у 2010 році відзначив своє 100-річчя

Євразійська Рада Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів (ЄРСБА) — об'єднання юридичних осіб у формі асоціації, є неурядовою некомерційною організацією, заснованою юридичними особами — професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів країн колишнього Радянського Союзу

IFA — Інститут Фінансових Аналітиків (заснований у 1916 р.) є членом Міжнародної Федерації Бухгалтерів (IFAC) і створений із метою підготовки та підвищення кваліфікації фінансових фахівців

Країна походження

Великобританія

Великобританія

Великобританія

Міжнародна

Великобританія

Особливості програми

Професійна схема АССА включає 16 модулів і 14 іспитів (9 — базовий рівень, 7 — професійний рівень). Для Базового рівня можливий залік частини предметів, вивчених у вищих навчальних закладах на території колишнього СРСР — до 5 із 9 іспитів. Безпосередньо МСФЗ вивчаються в модулях F3 «Фінансовий облік», F7 «Фінансова звітність», Р2 «Корпоративна фінансова звітність»

АССА DipIFR (Rus.) — це програма, що об'єднала модулі F7 «Фінансова звітність» і Р2 «Корпоративна фінансова звітність», але тільки російською мовою. У програмі приділяється увага не лише вивченню самих МСФЗ, але й консолідації фінансової звітності групи компаній

Інтенсивна російськомовна програма курсу спрямована на вивчення основних положень міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), освоєння їх практичного застосування та підготовку звітності за МСФЗ. До програми курсу включені 17 тем

Включає 2 рівні: CAP — Сертифікований бухгалтер-практик (фінансовий облік-1, управлінський облік-1, податки, право);

СІРА — Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (фінансовий облік-2, управлінський облік-2, аудит, фінансовий менеджмент, управлінські інформаційні системи). Безпосередньо МСФЗ вивчаються в модулях «Фінансовий облік-1» і «Фінансовий облік-2»

Курс присвячений вивченню міжнародних стандартів і практиці їх застосування, вивченню методик консолідації звітності, практиці складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ. Слухачі мають можливість пройти навчання й отримати міжнародний диплом DipIFRS IFA в разі успішного складання іспиту та виконання в процесі навчання 3-х контрольних завдань

Необхідність членства у професійній організації

так

так

так

так

так

Обсяг програми

На 1 модуль — від 40 годин аудиторної роботи + самостійна підготовка

Від 70 годин аудиторної роботи + самостійна підготовка. Деякими навчальними центрами запропоновано інтенсивний (стисліший) курс для слухачів із доволі високим рівнем початкових знань із МСФЗ

Не менш 72 годин, серед яких як мінімум 48 аудиторних

На 1 модуль — орієнтовно 40 годин аудиторної роботи + самостійна підготовка

Основний блок, присвячений вивченню міжнародних стандартів фінансової звітності, займає 72 навчальних години

Форма іспиту

Іспити проводяться в письмовій формі англійською мовою. Тривалість іспиту варіює від 2 до 3 годин залежно від рівня програми

Іспит складається російською мовою та проводиться у вигляді письмової роботи, на виконання якої надається 3 години, а також 15 хвилин — на читання та планування роботи

Тривалість письмового іспиту — 4 астрономічних години. Дозволено використовувати будь-які друковані матеріали та навчальну літературу. У них допускається наявність рукописних заміток претендента

Тривалість іспиту з предмета «Фінансовий облік 1» — 5 годин, дозволено використовувати будь-які друковані матеріали та навчальну літературу

Атестація слухачів здійснюється у формі виконання серії письмових контрольних екзаменаційних робіт, які перевіряються у Великобританії

Мова навчання

англійська

російська

російська

російська

українська

Необхідність підвищення кваліфікації надалі

для власників диплома — ні, для членів асоціації — так

ні

для власників диплома — ні, для членів — так

40 годин на рік

ні

Час проведення іспитів

Протягом року проходить дві екзаменаційні сесії — у червні та грудні

Двічі на рік: червень, грудень

По закінченні навчання

Тричі на рік: березень (САР рівень), червень-липень (САР і CIPA рівні), листопад (САР і CIPA рівні)

По закінченні навчання

Кваліфікаційні вимоги

Досвід роботи — 3 роки в галузі фінансів, бухобліку чи аудиту

Відповідний рівень освіти плюс 2-річний досвід роботи в галузі бухобліку й аудиту або

3-річний досвід роботи у сфері бухобліку та аудиту, або

Статус АССА Affiliate, або

Диплом АССА Certificatein International Financial Reporting плюс 2-річний досвід роботи в галузі бухобліку чи аудиту

Вища освіта не нижче бакалавра та досвід від 2-х років залежно від кваліфікації

Досвід роботи від 1 року за фахом, членство у професійній організації (членство в ЕССБА) або намір стати членом такої профорганізації, рекомендація від професійної організації, підтвердження базової кваліфікації з інформаційних технологій

Вища освіта, досвід роботи від 2-х років

Орієнтовна вартість

≈ $1200 за модуль

≈ $1000

≈ $800

≈ $400 за модуль

≈ $900

Як бачимо, вибір програм невеликий. На найбільшу довіру заслуговують сертифікаційні програми, власники яких мають більш ніж вікову історію та відповідну репутацію у світі. Зазвичай слухачі віддають перевагу російськомовним сертифікаційним програмам, що передбачають складання одного іспиту (це АССА DipIFR (Rus.) і ICFM-DipIAS), за результатами якого можна отримати повноцінний диплом із МСФЗ, що визнається в багатьох країнах світу. Крім того, радимо звернути увагу на те, що отриманий ДИПЛОМ не вимагає щорічного підвищення кваліфікації.

Навчання МСФЗ доцільно здійснювати за зростаючою складністю програм залежно від початкового рівня знань. Перед реєстрацією на міжнародні сертифікаційні програми, якщо немає практичного досвіду застосування МСФЗ, варто спробувати себе на відкритих програмах, які передбачають комплексне вивчення теоретичних основ МСФЗ (не обирайте відразу складні та прикладні програми). Під час вибору програми підвищення кваліфікації за МСФЗ рекомендуємо також відвідати відкриті презентації сертифікаційних програм, які проводяться навчальними центрами. Це дозволить вам ознайомитися із самим навчальним центром, послухати викладача, зрозуміти стиль викладання, уточнити, які саме навчальні матеріали будуть вам надані, чи входить їх вартість до вартості програми, з'ясувати всі питання, які вас зацікавили, сформувати власне комплексне уявлення про міжнародну сертифікаційну програму.

Усім бажаємо цікавих і корисних занять, успішного складання іспитів і гідної оцінки вашої праці роботодавцями! Сподіваємося, що підвищення кваліфікації за МСФЗ зробить свій внесок у ваш професіоналізм!

Олена ХАРЛАМОВА,

Генеральний директор
АФ «Агентство із МСФЗ»,
АССАDipIFR/ICFM-DipIAS/CAP,
член Комітету з освіти ECСБА та ФПБАУ

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»