НКЦПФР у листі від 17.03.2014 р. № 12/04/4650/НК перелічила вимоги, яким мусить відповідати материнське підприємство, що має намір скористатися винятком із вимог про складання консолідованої фінансової звітності та не складати консолідовану фінансову звітність (п. 6 НП(С)БО 2). Зокрема підприємству необхідно заздалегідь отримати письмову згоду від усіх власників неконтрольованої частки.

Тобто власники неконтрольованої частки повинні бути проінформовані письмово про те, що материнське підприємство не складатиме консолідовану фінансову звітність, і, у свою чергу, надати письмову згоду щодо таких дій материнського підприємства.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»