3 липня 2014 року офіційно опублікований у газеті «Голос України» Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII, який у своїй основній частині набирає чинності 4 січня 2015 року.

Закон передбачає утворення та функціонування єдиного національного органу стандартизації — зазначає прес-служба Держпідприємництва. Функції національного органу стандартизації виконуватиме державне підприємство, яке не підлягатиме приватизації, утворене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації. Діяльність такого органу буде спрямована на розробку, прийняття, перевірку, скасування чи відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики.

За європейською практикою відповідні функції виконує національний орган стандартизації, що не є органом державної влади.

Дія Закону не поширюється на санітарні заходи безпечності харчових продуктів, ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи, будівельні норми, лікарські засоби, стандарти медичної допомоги, бухгалтерського обліку, оцінки майна, освіти й інші соціальні стандарти, передбачені законодавством.

Також 3 липня 2014 року офіційно опублікований Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1314-VII. Закон набуває чинності 1 січня 2016 року, окрім п. 9 р. Х прикінцевих положень, який набрав чинності 03.07.2014 р.

Законом розмежовано регуляторні, наглядові та господарські функції у сфері метрології, розширено застосування механізмів акредитації, гармонізовано законодавчі акти в повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Євросоюзу з питань метрології.

Уточнюються визначення терміну «сертифікат відповідності» та назви дозвільних документів.

Крім того, Законом передбачається створення державної метрологічної інспекції.

Також запроваджується адміністративна відповідальність стосовно порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»