Фахівці Мінфіну в листі від 28.03.2014 р. № 31-08410-07-29/6633 зазначили, що відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність. Компанії, що мають дочірні підприємства, окрім фінансових звітів про власні господарські операції зобов’язані складати й подавати консолідовану фінансову звітність.

Таким чином, материнське підприємство, крім індивідуальної фінансової звітності про власні господарські операції, складає консолідовану фінансову звітність.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»