Фахівці Мінфіну в листі від 17.12.2013 р. № 31-08410-07-10/36519 нагадали, що згідно зі ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік), публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається КМУ, складають фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за МСФЗ.

Згідно із Законом про бухоблік, для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать цьому Закону й офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Відповідно до ст. 5 Закону про бухоблік, підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України.

Згідно зі ст. 99 Конституції України, грошовою одиницею України є гривня.

Таким чином, підприємства, які застосовують МСФЗ, складають фінансову звітність у гривнях, як це передбачено Законом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»