Фахівці Мінсоцполітики в листі від 20.12.2013 р. № 236/06/186-13 дійшли висновку, що головний бухгалтер або особа (бухгалтер), на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, зобов'язані діяти в межах повноважень, коло яких визначено ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59, і положенням про бухгалтерську службу відповідного підприємства, установи, організації чи посадовою інструкцією з визначенням конкретних завдань та обов'язків, функцій, прав і відповідальності.

Аналогічні висновки фахівців міністерства були викладені й у листі від 23.07.2013 р. № 772/13/84-13. 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»